Mineral- og metallressurser i Norge: Verdien av industrimineralforekomster av nasjonal betydning

Rapporen er et forsøk på fremstilling av "in Situ" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det gjelder både tonnasje og innholdet av verdimineraler. Verdien av andelen av forekomstene som man kan realisere i en fremtidig drift vil påvirkes av driftsforhold og prisvariasjoner. Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.053
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mineralressursutredninger: verdi og potensial
Prosjektnr:
346600