Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del II. Sedimentgeokjemi.

I samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal er det gjort miljøgeokjemisk kartlegging av bunnsedimentene i Ørstafjorden. Konsentrasjonen av 30 elementer inklusivt Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, V, Ag, P og S er bestmet i 16 overflateprøver og 4 sedimentkjerner inntil 28 cm dyp. Prøvene ble tatt med "Box-corer". Svovel er bestemt ved forbrenning og titrering, og de øvrige grunnstoffer ved atomemisjon (ICP) på 7N saltpetersyreuttrekk. Alle analyseresultater refererer til konsentrasjon i tørt materiale. I denne rapporten er resultatene presentert i tabeller, kart med konsentrasjons- profiler i fjordens lengderetning for overflateprøvene og konsentrasjons- profiler som funksjon av dyp i sedimentkjernene. Kartleggingen viser at Ørstafjorden ikke er vesentlig forurenset av tung- metaller sammenliknet med f.eks. deler av Trondeimsfjorden. Innholdet av fosfor er relativt høyt. Belastningsgraden av metaller i fjorden som funksjon av tid er ikke vurdert da ingen aldersbestemmelser er utført.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.132
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport