Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, Troms III og Nordland VI - MAREANO

På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2010 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Nordkapptransektet utenfor Finnmark (3 stasjoner), Troms III (17 stasjoner) og Nordland VI (4 stasjoner). Fire sedimentkjerner ble valgt ut for kjemisk analyse, og tre av disse er datert. Kjernene ble valgt ut basert på visuell bedømmelse, XRI-analyser og høyoppløselige seismiske data. Dateringsanalysene fra tre stasjoner gir varierende resultater. Datering av sedimentkjernen fra Nordkapptransektet (R502) er god, og gir en lineær sedimentasjonsrate pa 1,2 millimeter/år. Sedimentkjernen fra Troms III (R53IMC035) gir en rimelig datering med en lineær sedimentasjonsrate pa 2,3 millimeter/år. Dateringen på kjernen fra Nordland VI (R642) vurderes som usikker, med en lineær sedimentasjonsrate pa 0,5 millimeter/år. Denne sedimentkjernen har en markant 137 Cs topp øverst, som indikerer avsetning i perioden hvor det har vært menneskeskapte utslipp av 137 Cs, fra prøvesprengningene pa Novaja Semlja fra 1955 til Tsjernobylkatastrofen i 1986.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.010
Page number:
28 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MAREANO-Miljødatabaser
Prosjektnr:
311730