Middavarre kobberforekomst

Rapporten er en samlet beskrivelse av feltet, basert på undersøkelsene sommeren 1978 og tidligere arbeider. Sommeren 1978 ble det boret 5 korte diamantborhull, og det ble prøvetatt på berghallene. Prøvene er analysert på Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mo, V, Ag, Au, Fe og S. Mineraliseringen består av en rekke steiltstående kvartskalkspatganger i en grovkornet grønnstein. Malmmineralene er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder. Kjemisk er malmen kobberdominert. Gullinnholdet er lavt. Prøvene som har mer enn 0,2 ppm Au har gjennomsnittlig 0,4 ppm Au. Malmen er uhomogen, med rike partier, men er for liten til å være økonomisk interessant i dag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/46A
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms