Mengde og kvalitetsvurdering av grusavsetningen i Ørsjødalen for utnyttelse som byggeråstoff.

NGU er av utbyggingsavdelingen i Nord Trøndelag bedt om å bistå Verran kommune med geologisk hjelp i forbindelse med grusforekomsten i Ørsjødalen ved grensen til Sør Trøndelag. Kommunen ville ha en vurdering av forekomstens mengde og kvalitet med tanke på utnyttelse i relativt stor skala. Det ble anbefalt av NGU å foreta kvartærgeologisk kartlegging og seismiske målinger (NGU, oppdragsnr. 1396). Dette ble så gjort høsten 1976 av NGU. Ørsjødalsavsetningen innen Verran kommune, er ca. 1,5 km2 stor, og den gjennomsnittlige mektighet av sand og grusressursene er stipulert til 15 m. De antas derved å utgjøre 20 - 25 mill. m3. Kvalitetsundersøkelser viser at materialet tilfredstiller krav til høyverdig betong og vegmateriale. Finstoffinholdet er noe lavt til enkelte betonganvendelser. For høyt humusinnhold kan opptre innen en del områder. Prøvetaking i dypet innover i avsetningen vil være ønskelig før et eventuelt storstilt grustak starter på avsetningen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1560/1
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport