Meisingset. Kvartærgeologisk kart.; Meisingset; BMN 113114; 1:20 000; trykt i farger