Materialegenskapers innvirkning på Prall-testen

Det er tidligere utført undersøkelser av materialtekniske egenskaper for tre ulike tilslagsmaterialer. Materialene er benyttet i ulike asfaltresepter som har vært analysert med Prall-testing. Slitasje- (kulemølle og micro-Deval) og knusetekniske egenskaper (Los Angeles) er sammenholdt med Prallanalysene. Prallanalysene viser minst slitasje ved bruk av polymermodifisert bindemiddel og for steinrike asfaltresepter. Slitasjen uttrykt med Prall-verdien øker med avtagende øvre kornstørrelse, muligens også når kornformen til tilslagsmaterialet blir mer flisig. Ved blanding av sterkt og svakt tilslag i resepten vil kvaliteten til materialet i mørtelfasen ha innvirkning ved at slitasjen blir mindre når mørteltilslaget er sterkt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.002
Page number:
19 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
331700