Massetaksregistreringer og byggeråstoffundersøkelser i Buskerud. Foreløpig rapport, Buskerud fylke 1982

Før feltregistreringene startet har NGU gjennomgått Statens Vegvesens rapporter og enkeltregistreringer fra hele fylket, likeledes alt til- gjengelige materiale fra universiteter og høgskoler og tidligere arbeider utført av NGU. Feltregistreringene ble startet i en del kommuner i 1982, og vil fortsette i 1983 med en planlagt avslutning i 1984. Registreringene vil bli utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 og 1:10 000. Alle data vil bli lagt inn på EDB og det vil bli utarbeidet sand- og grusressurskart i målestokk 1:50 000 for hele fylket. Som svar på en spørreundersøkelse til alle kommunene i fylket om hvordan de ser på sin tilgang på byggeråstoff, går det fram at Buskerud generelt har overskudd av sand og grus. Dette spesielt i nedre del av fylket. Bare 2 mindre kommuner har her direkte underskudd. Kommunene i Øvre Hallingdal har imidlertid begrensede mengder sand og grus.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1807/12
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud