Markedundersøkelse om geotermisk energi - geologiske forhold

Frie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrFrie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrøm Potensialet for geotermisk energi er enormt, og alle anslag viser en vedvarende økning av forbruket av geotermisk energi både i form av elektrisitet og ved direkte bruk til oppvarming. De granittiske områdene i det permiske Oslofeltet og i det sydlige prekambrium er de antatt beste områdene for å nyttiggjøre seg geotermisk energi i Norge. på grunn av dårlige temperaturgradienter antas lavtemperatur geotermiske anlegg med varmepumper å være best egnet. Data og kunnskap om varmestrøm og temperaturgradienter her til lands er mangelvare og gjør at man i dag har liten oversikt over muligheter og potensialet for utnyttelse av geotermisk energi. Med unntak of Island, er de gunstigste områdene i Europa med høyest målte varmestrømmer i sør. Områder i Frankrike, Italia og på Balkan er antatt å være godt egnet for uttak av geotermisk energi.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.083
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport