Maringeologisk tokt nr. 9301 i området Egersundbanken-Norskerenna 1993, toktrapport

I perioden 13.april til 15.mai 1993 deltok NGU sammen med Norges Sjøkartverk (SKNS) på Oljedirektoratets (ODs) skrotkartleggingstokt i området Egersund- banken-Norskerenna med SKNSs fartøy M/S Lance. For OD og SKNS var formålet med toktet kartlegging av skrot på havbunnen ved hjelp av sidesøkende sonar, og detaljert kartlegging av dybdeforholdene ved hjelp av multistråleekkolodd. Formålet med toktet (tokt nr. 9301) var for NGU innsamling av grunnseismiske data. Det ble tilsammen kjørt 92 seismiske linjer, med en samlet linjelengde på 3547 km. Denne rapporten oppsummerer toktets tekniske/metodiske forløp, og gir refer- anser til de innsamlede geologiske/geofysiske data.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.090
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport