Maringeologisk kartlegging i området Trondheim - Hommelvik, Sør-Trøndelag.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering. Undersøkelsen gir en regional oversikt over hovedtyper, fordeling og mektig- heter av sjøbunnsavsetningene samt undersjøiske skredaktiviteter, som et underlag for en eventuell oppfølgende geoteknisk vurdering av rasfarlige løsmasser i områder med marine leirer. Prosjektet har avdekket behov for videre faglig og metodisk forsknings- og utviklingsarbeide innen regional maringeologisk kartlegging av strandnære områder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.047
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport