MARfisk – Aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten

Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten båter, både havgående og kystbåter. Elleve båter har rapportert sine erfaringer. Båtene har fisket med bunntrål etter hvitfisk og reker, og med snurrevad og line. Fiskerne rapporterer at kartene er lett tilgjengelige, og utformingen av bunntypekartene gjør dem lette å lese og bruke. Detaljeringsgraden rapporteres å være god, selv om noen brukere ønsker seg enda mer detaljerte kart. En bruker syntes det var for mange bunntypeklasser. Både bunntypekart og detaljerte dybdekart rapporteres å være av stor verdi. Kartene, spesielt bunntypekartene, er viktige for å finne nye fiskefelt. Kunnskapen om bunntype gir mulighet for større fangst for alle fartøytypene. Både bunntypekartene og de mest detaljerte dybdekartene kan hjelpe til å unngå hefter på bunnen og vegnskade for trålerne og snurrevadbåtene. Bunntypekartet og dybdedataene er viktige for å avgjøre hvor det er best å sette liner. Kartene gir miljøgevinst ved at de fører til reduksjon i drivstofforbruk og mulighet for å unngå skade på sårbar bunn under fiske. Utstrakt bruk av slike kart kan bli et viktig virkemiddel for å oppnå Marine Stewardship Council (MSC)-sertifisering.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.002
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MARfisk - aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten
Prosjektnr:
375600