Mareano 2006 - miljøgeokjemiske resultater fra Tromsøflaket, Ingøy-djupet, Lopphavet og Sørøysundet

Mareanos prøvetakingstokt i mai-juni 2006 ble gjennomført med forskningsfartøyet Håkon Mosby, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det ble tatt sedimentprøver med multicorer beregnet for miljøanalyser. Det ble tatt sedimentprøver på i alt 21 prøvetakingsstasjoner, fordelt på 8 stasjoner på Tromsøflaket, 7 stasjoner i Ingøy-djupet og 6 stasjoner i Sørøysundet/Lopphavet. De sistnevnte stasjonene er ikke innen Mareano-området, men det ble tatt når værforholdene var for dårlige til å operere i åpen sjø. Resultatene fra Sørøysundet/Lopphavet rapporteres likevel her, sammen med resultatene fra Tromsøflaket og Ingøy-djupet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.059
Page number:
249 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MAREANO
Prosjektnr:
311700