Målselv. Berggrunnskart; Målselv; 14332; 1:50 000; sort/hvitt;