Malmgelogiske undersøkelser Mielgasjavrre ved Bavaljavrre.

Under stikningsarbeidet ved Mielgasjavrre i forbindelse med de geofysiske undersøkelser i 1961 i området Agjetjokka - Goaskenjavrre, jfr. GM Rapport nr. 314 B, ble det funnet kobberkisholdige blokker. Etter at stikningsarbeidet var ferdig, ble det utført en detaljert blokkleting i området. I alt ble det gjort 268 registreringer av mineraliserte blokker eller blokkgrupper. De geologiske forhold ved Mielgasjavrre er vanskelig å kartlegge da det nesten ikke finnes blotninger av fast fjell. På grnnlag av blokkletingen ble det diamantboret 4 hull av samlet lengde 190 meter. Borhullene ble plassert i punkter hvor det forekommer flest kobbermineraliserte blokker. I to av hullene ble det truffet noe kobberkis i kalkganger.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
314 D
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark