Malmforekomster i Kragerø-Risør distriktet, Langøy jernforekomster og Rekevik-Lindvigkollen titanforekomster.

I forbindelse med undersøkelser av Statens Bergrettigheter er det på bakgrunn av tidligere arbeider foretatt en vurdering av Langøy jernforekomster og Rekevik-Lindvigkollen titanforekomster. I tillegg er det sammenstillt en generell oversikt over malmforekomster i Kragerø-Risør distriktet. Jernforekomstene på Langøy og titanforekomstene ved Rekevik-Lindvigskollen blir vurdert å være uten økonomisk interesse. I Kragerø-Risør distriktet forøvrig har enkelte vanadiumholdige jern- titanforekomster vært gjenstand for malmletingsaktivitet i de senere år, uten at dette har resultert i funn av drivbare forekomster.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1750/69A
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport