Mållejus. Kvartærgeologisk kart; Mållejus; 18334; 1:50 000; trykt i farger;