Måling av naturlig radioaktivitet i boligfelt Ytre Hafstad, Førde, Sogn og Fjordane.

NGU-RAPPORT
|
91.251
|
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
|
Utgivelsesår
1991
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Det er gjort måling av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Ytre Hafstad boligfelt. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler er funnet i veiskjæring langs Bøgardsveien. De radio- aktive mineralene er orthitt og thorianitt som begge vanigvis er thoriumdomin- ert, noe som også analyser av lokaliteten viser. I spredte punkter samt i sonen hvor disse mineralene opptrer viser total gammstråling opp til 1500i/s. Undersøkelsen viser at det er høyest radioaktivitet i vest (110-140 i/s) mens i den sentrale og østlige del av feltet er radioaktiviteten lavere (60-90 i/s) Dette er normal stråling. Ut fra målt total gammastråling ser en ikke grunn til å anbefale ekstra tiltak utover å vise flid med bunnplate og grunnmurer i den vestre del av boligfeltet.
Kommune
SUNNFJORD
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket