Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke

NGU-RAPPORT
|
92.288
|
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
|
Utgivelsesår
1992
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei er beskrevet. Målingene i Rogaland er gjort i perioden 1978-88 med kontroller i 1992. Tolkningskartet over Rogaland fylke er fram- stilt i M 1:500.000, som bygger på måleresultatene og de berggrunnsgeologiske kart.
Fylke
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket