Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Tysfjord kommune, Nordland

NGU-RAPPORT
|
91.055
|
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
|
Utgivelsesår
1991
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene og berggrunnsgeologisk kart. En vurdering av eventulle tiltak er gjort.
Kommune
NARVIK
HAMARØY
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket