Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Rælingen kommune, Akershus