Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen og radon i overflatevann, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

NGU-RAPPORT
|
91.056
|
Forfattere
Lindahl, I.
Sørdal, T.
Furuhaug, L.
|
Utgivelsesår
1991
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv strålling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på målingene langs vei, fra helikopter og i forbindelse med geologiske undersøkelser og berggrunnsgeologiske kart. Resultater fra målinger av radon i overflatevann er også tatt med. En vurdering av resultatene og eventuelle tiltak er gjort.
Kommune
OPPDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket