Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Frogn kommune, Akershus