Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen Aurskog-Høland kommune, Akershus