Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Asker kommune, Akershus

NGU-RAPPORT
|
89.115
|
Forfattere
Lindahl, I.
Sørdal, T.
Christensen, G.
Qvale, H.
|
Utgivelsesår
1989
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan den måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart.
Kommune
ASKER
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket