Mal for utarbeidelse av aktsomhetskart for forurenset grunn

Denne rapporten viser hvordan et aktsomhetskart for forurenset grunn skal utarbeides. Viktige elementer i malen er: 1) en forurensningshistorisk kartlegging utført av en profesjonell historiker, 2) en systematisk geokjemisk kartlegging for å avgrense områder med lavgradig (byjord) forurensning. Et aktsomhetskart forteller hvor kommunen har opplysninger som tilsier at grunnen kan være forurenset. Opplysningene er fremkommet ved at det er gjennomført en historisk kartlegging av hvilke type virksomheter som gjennom de siste par hundre år har foregått på de ulike eiendommene i byen. I tillegg er det på grunnlag av en systematisk geokjemisk kartlegging definert et areal som indikerer hvor det er stor sjanse for å finne lavforurenset grunn, såkalt byjord. Innenfor "byjordsområdet" anbefales det at kommunene stiller krav om at en miljøteknisk grunnundersøkelse må gjennomføres selv om det ikke er mistanke om forurenset grunn på tomten. Ett siste element i malen er helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Tilstandsklassene er inndelt i fem arealbruksklasser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.033
Page number:
15 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo
Prosjektnr:
310501
Fylke:
Oslo