Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Kautokeino herred.

NGU-RAPPORT
258
|
Forfattere
Aalstad, I.
|
Utgivelsesår
1961
Publikasjonstype
docid
30493
Utgivelsesår
1961
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/258.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Oppgaven var å dekke de 2 grønnstensoner som etter den foreløpige geologiske kartlegging var kjent å strekke seg fra kaledonidene i nord forbi Kautokeino sydover mot grensen til Finnland. Det ble i alt målt over ca. 3 500 km2 og med en profilavstand på 1 000 meter. Det ble foretatt magnetisk måling med et flux-gate magnetometer og elektromagnetisk måling med et utstyr bygget av Geofysisk Malmleting. Flyhøyden ble holdt på 100 til 120 meter over bakken. Resultatene er fremstilt i målestokk 1:20 000 på et grunnlag fremstilt av fly bilder.
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket