Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken Meldal

Det ble foretatt en geofysisk måling fra fly over et ca. 120 km2 stort område rundt Løkken. Det ble fløyet med en profilavstand på 400 meter og en høyde over bakken på 160 meter. Det ble målt magnetisk med et flux-gatemagnetometer og elektromagnetisk med et måleutstyr bygget av Geofysisk Malmleting. Resultatene er gjengitt som kart med en fotomosaikk i målestokk 1: 20 000 som grunnlag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
257
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport