Magnetisk kartering Lonkanfjord Jernmalmfelt: Memuru og Slottsfjell.

Oppgaven var å foreta magnetisk kartering av jernmalmfeltet i Lonkanfjord. Det ble målt i to områder. Det ene er Memuru som ligger i ca. 200 m høyde innerst i dalen og det andre er Slottsfjell som ligger i ca. 50 m høyde nord for fjordbunnen. De angitte koordinater er noe usikre. Resultatene er angitt på magnetiske kart i målestokk 1:1000.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
202
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland