Måling av spesifikk motstand på prøver fra Feragen kromfelt.

MMålingene foregikk i NGU's laboratorium og i alt 11 prøver ble undersøkt. De utførte målinger viser at malmprøvene stort sett har samme ledningsevne som den omgivende bergart. Det er derfor sannsynlig at indusert poarisasjon (IP-målinger) er den eneste elektriske prospekteringsmetode som det er grunn til å forsøke i Feragenfeltet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
883
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport