Måløy. Magnetisk totalfelt 1975.0. Aeromagnetisk kart. Nytt navn Florø.; Måløy/Florø; 1:250 000; trykt i farger;

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart