Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong.

Rapporten gir en oversikt over Los Angeles-verdier for landets grus- og pukkforekomster i drift/sporadisk drift. Det er tidligere blitt dokumentert samsvar mellom Los Angeles-verdi for tilslag brukt i betong i forhold til både stivhet (E-modul) og trykkfasthet for betongen. Statens vegvesen ønsker å vurdere om det er mulig å skjerpe kravene til Los Angeles for tilslag til betong. Dette må i så fall stå i forhold til tilgjengeligheten for å skaffe tilslag med akseptabel kvalitet. Analyser fra NGUs landbaserte Grus- og pukkdatabase tilsier at skjerping av de foreslåtte kravene ikke vil medføre noe problem for å skaffe tilslag med tilstrekkelig kvalitet. For enkelte betongstasjoner kan konsekvensen bli at tilslag må transporteres over langre distanser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2014.050
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Miljøvennlige vegdekker
Prosjektnr:
331700