Lokalisering av prøveboringer for vannforsyning til Våle og Ramnes kommuner

På grunnlag av konklusjonene i rapport 79046 er det tatt ut forslag til borplasser for utvidet vannforsyning til Våle og Ramnes. Borplassene er stort sett valgt i tilknytning til regionale sprekkesoner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80036
Page number:
11
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold