Logging av geoparametre i vann. Sluttrapport.

Det er utviklet en sonde for måling av selvpotensialer, redoxpotensialer og pH i vannfylte diamantborhull. Sonden, som er av små dimensjoner (800x30 mm), har trykk-kompensasjon. Den gir opplysninger om grunnvannets geokjemi, av spesiell interesse i geokjemisk malmleting. Sonden kan også brukes i fjorder og innsjøer. Innledende måleresultater fra borhull tyder på at malmforekomster og andre ledere kan oppfattes som dipoler, som forårsaker katodiske reaksjoner i sine omgivelser nær jordoverflaten og anodiske mot dypet. Sonden utprøves i Sverige i prosjekt for lagring av radioaktivt avfall. Produksjon for salg kan bli aktuelt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1393/K
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport