Likestilling ved NGU. Status pr. 01.01.1991.

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det pr. 01.01.91 27% kvinner. Dette er en økning på to prosent fra 1989. På seksjonssjef- og avdelingsdirektørnivå er det en kvinne. Det er ca. 10% kvinner blant forskere, overingeniører og førstekonsulenter, mens det blant forskere, overingeniører og førstekonsulenter

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport