Leirkartleggingssamarbeidet NGU NGI. NGU's integrerte kartleggings- plan for 1981-87.

Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet på nytt tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Rapporten presenterer NGU's forslag til omfang og framdrift av den kvartær- geologiske kartleggingen innen leirområder i Øst-Norge og Trøndelag 1981-87. Gjennomføringen av planen forutsetter at de nødvendige budsjett- og personell- messige ressurser gis innenfor prosjektperioden.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1832/1
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport