Leirinnhold i jordarter - en sammenlignende studie med vekt på Coulter Laser 200 og Sedigraph, og forslag til beregning av ekvivalent leirinnhold i prosent

Kornfordelingsanalyser på et utvalg sedimentprøver fra forskjel!ige steder i Norge (marine og glasimarine sedimenter) er utfført på parallelle prøver ved hjelp av Sedigraph og Coulter LS200 laser (optisk modell "Leire"). Sammenligning viser at leirinnholdet (<2 mikro m) målt med Sedigraph er omkring firedobbelt av mengden målt med laser. Sedigraph viser også noe høyere verdier av mengde materiale <20 mikro m. Leirinnholdet målt med Sedigraph samsvarer godt med prosent materiale <9 mikro m målt med laser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.012
Page number:
35 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MAREANO-Havbunnskart
Prosjektnr:
311720