Leire til byggeråstoff.

NGU utførte sommeren 1982 en registrering og prøvetaking av leirforekomster mellom Mosjøen og Bodø i Nordland fylke, med tanke på å finne forekomster egnet til produksjon av lettklinker til byggeråstoff. Det ble innsamlet i alt 48 prøver fra 28 beskrevne delområder. På grunnlag av analysene av prøvene og feltregistreringene er følgende fore- komster plukket ut som de mest aktuelle. Områdene er skrevet i prioritert rekkefølge: Nr. 10 Valnesfjord, nr. 11 Fauskemyrene, nr. 15 Sund/Lakshusneset, nr. 4 Bardal/Vasdal, nr. 19 Drevjebukta, nr. 6 Straumsbotn og nr. 16 Budalsbekken, Korgen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1805/14
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland