Langtidsprøvepumpimg av grunnvannsmagasin i Kviteseid kommune, Telemark fylke

Det er gjennomført langtidsprøvepumping (4 måneder) for testing av kvantitet/ kvalitet av grunnvann i tre lokaliteter i Kviteseid kommune: Straumsnes/Vrådal: Vannuttaket (8-9 l/s) medførte ingen store vertikale senk- ninger i grunnvannsspeilet (<0.5m). Magasinet dekker derfor vannbehovet for Straumsnes vannverk (6 l/s) med god margin. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tung- metaller og anioner. Øyan nedre: Vannuttaket (7 l/s) medførte ingen store vertikale senkninger i grunnvannsspeilet (<2m). Et gjennomsnittlig uttak av størrelsesorden 15-20 l/s anses som realistisk. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold basekationer, tungmetaller og anioner. Fjågesund: Vannuttaket (3-4 l/s) medførte kun noen cm's avsenkning i pumpe- brønnen. Magasinet dekker derfor med meget god margin det angitte vannbehov (< 1l/s). Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tungmetaller og anioner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.043
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark