Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2011

Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2011. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2011 og 52 vannprøver er analysert på NGU lab.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.028
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Prosjektnr:
325800