Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, årsrapport 2009

Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2009. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann fra 54 LGN-områder er prøvetatt og 112 vannprøver er analysert på NGU-lab. Feltbefaring og kartlegging i åtte LGN-områder er gjennomført som en del av karakteriseringen av områdene. Fakta-ark om alle LGN-områdene er tilgjengelig på Internett under den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) www.ngu.no/kart/granada. Fakta-arkene i GRANADA er oppdatert til og med 2005.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.039
Page number:
47 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Prosjektnr:
325800