Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006

Forkortet: Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde i Nord-Norge er blitt gjennomført. Grunnvann fra 46 LGN områder fra 2 mulige framtidige LGN-områder er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.018
Page number:
48 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Landsomfattende grunnvannsnett
Prosjektnr:
230800