Landskapsformer og løsmasser: Todalen, øvre Gangdalen og øvre Bødalen, Svalbard. Kvartærgeologisk kart 1:25 000

Fordelingen av løsmasser og landskapsformer forteller om de dannelsesprosesser som skjer og har skjedd tidligere i landskapet, og kartet er nyttig for å forstå endringer i miljøet over tid, og hva en bør tenke på ved ferdsel gjennom landskapet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket: N 912(984) L23
Page number:
1 kart
ISBN:
978-82-7385-151-2
Dokumenttype:
Kart
Fylke:
Svalbard