Ladedeponiet - forprosjekt

Ladefyllingen er et nedlagt deponi som eksisterte frem til stengingen av det kommunale deponi i 1970. Før det hadde deponiet eksistert som sådan siden krigens tid brukt av tyskerne i forbindelse med den etablerte milliitære flyplassen og de millitære installasjoner i nærheten. Hovedbruken som deponi var i perioden 1961-1970 hvor Trondheim kommune hadde et deponi for mottak av husholdningsavfall, diverse industriavfall samt avfall fra lokale bedrifter. Avfallsmengdene i deponiet var ca. 500.000 kubikkmeter. Det totale volumet er på ca. 925 000 kubikkmeter avfall og overdekningsmasser, litt avhengig av beregningsmetoder. Det har vært mistanke til forekomst av deponigass i området, på basis av målinger av gass og hendelser med antent gass, som er blitt fortalt om men ikke dokumentert i rapporter eller annen form for dokumentasjon.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.050
Page number:
37 s. + 2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Ladedeponiet - forprosjekt
Prosjektnr:
310300