Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Feltsesongen 2001 ble det utført kartlegging i et større område nord for Hellvik i Hå og Eigersund kommuner. Et av de mest interessante områdene med labradoriserende anortositt ligger ved Nedre Furevatnet nord for Hellvik. Det er her et potensielt bruttovolum på nær 1 million kubikkmeter som kan utnyttes som naturstein. Kartleggingen og prøvetakingen som er utført så langt er ikke tilstrekkelig til å avgjøre om anortositten i området er av god nok kvalitet til å være av økonomisk interesse. Kartleggingen har imidlertid vist at det er større områder som har godt fargespill og synes å være i stor grad homogen og massiv. Det anbefales at det gjøres en deltaljert kartlegging i området. Dette arbeidet kan urføres i løpet av 2-3 dager. Kartleggingen kan foregå på en skala 1:50 000 eller bedre og gjøres nok mest nøyaktig på flyfotogrunnlag med overføring til økonomiske kart.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.024
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland