Løsmassestrategi og hydrogeologi, klorkaliefabrikken.

En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold. Under gjennomføringen av undersøkelsene har resultatene blitt løpende vurdert for å få et så hensiktsmessig undersøkelsesprogram som mulig, jmf. NGU-rapport 88.094. Resultatene viser at løsmassene er avsetninger fra ratiden og klassifiseres til marine-, morene-, og bunnmoreneleirer av varierende fasthet og plastisk konsistens innholdende grusig materiale. Boringene viser et gjennomgående slamholdig gruslag over fjell samt et øvre sammenhengende lag over leire bestående av slagg, sand- og grusmateriale. Avrenningen fra det øvre grunnvannsførende lag, som hovedsakelig er nedbørbetinget, skjer mot sydøst. I gruslag over fjell skjer avrenningen sannsynligvis mot en dyprenne i fjelltopografien under fabrikkområdet. Det er ikke registrert noen tilsynelatende kommunikasjon mellom det øvre og nedre grunnvannsførende lag, men en viss nedsiving kan ikke utelukkes under og nord for kloralkalifabrikken.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.203
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold