Løsmassegeologisk undersøkelse ved Østenstad kirke.

NGU har på forespørsel fra Asker kommune v/kirkevergen, C. Falchenberg, bidratt med løsmassegeologisk grunnlagsdata av potensiell kirkegårdsgrunn ved Østenstad kirke. Berggrunnen er lettforvitrelige, marine sedimentære bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ligger over leira og silten. Dalsiden over ca. 70 moh. domineres av skarpkantet, sandig, grusig forvitringsmateriale. Sedimenttykkelsene innen området varierer fra mer enn 3 m i dalbunnen til mindre enn 0.5 m øverst i dalsiden. I nordøst og nord-vest og sentralt i området kommer fjell i dagen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.119
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus