Kvartssand i Komagelvdalen, samlerapport.

Tre sandrygger i Komagelvdalen av eolisk kvartssand er prøvetatt for å undersøke hvilke kvaliteter et produkt kan oppnå ved ulike rensemetoder. Ved avslamming, skrubbing og magnetbehandling er det mulig å senke Fe2O3-innholdet fra 0.045% i råkvartsen til 0.028%. Med påplussing av 2-trinns fotasjon (glimmer + feltspat) blir jerninnholdet redusert til 0.023%. Al2O3-innhildet er nå 0.126 &. Kjemisk tilfredsstiller dette kravene til glass, men ikke til silisiumkarbid. Gjennomsnittlig kornstørrelse er imidlertid bare 0.15 som er svært lavt for glassmelting. For å bestemme fordelingen mellom eolisk- og andre typer avsetninger i ryggen, ble det den ene gravd groper på tvers av ryggens lengderetning for å få en tverrprofil. Resultatene herfra viser at bare 0.5 - 1 m sand på flankene av ryggene er eolisk dannet, og utgjør derfor bare en liten del av hele ryggen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.057
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark