Kvartærgeologiske undersøkelser med henblikk på kartlegging av sand og grusforekomster.

NGU har gjennomført undersøkelse av løsmasseforekomstene i Storfjord kommune, med beliggenhet, mektighet og kvalitet. - Bakgrunnen for undersøkelsen var ønske om etablering av betongfabrikk, og for bruk i arealplanlegging i kommunen. Også Statens Vegvesen er interessert i undersøkelsen. - Rapporten bygger på tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og laboratoriearbeid. - Løsmasseforekomstene viser jevnt over å ha forholdsvis gode tekniske egenskaper og mektigheter som rettferdiggjør drift i større skala. Ved oppstarting bør det prøvetas spesielt for de formål massen er tiltenkt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1336/9B
Page number:
108
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms