Kvartærgeologiske undersøkelser.

I forbindelse med uttaking av sand til sandblåsing og mørtelsand for et massetak, ble NGU gjennom HISU anmodet om å kartlegge et begrenset område for å påvise kvalitet og kvantitet av sand. - Kartlegging og seismiske undersøkelser er utført. - Materialet skulle være egnet til sandblåsing. Til mørtel bør materialet undersøkes nærmere ved prøvestøping.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1336/8B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland